Jak žádat

Zájemci mohou své nápady registrovat na webu http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad. Pro zájemce o podporu zrealizujeme projektový seminář, z odevzdaných žádostí vybere komise projekty, mezi které rozdělí částku dotace MŠMT  a Jihočeského kraje. Tyto prostředky jsou rozděleny poměrově dle výše příspěvků od podpůrných měst, osob, organizací. Na realizaci jednoho nápadu je možno čerpat z dotace MŠMT 5.000,- až 40.000,-Kč. Projekt může být financován do výše 50% z přidělené dotace MŠMT.

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí.

Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

Místem realizace musí být Jihočeský kraj. 

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let.

Své nápady můžete registrovat na webu: http://jihocesky.mladezkraji.cz/zaregistruj-napad do 10.3.2022 do 12 hodin. 

 

Soubor ke stažení: