Máš prima nápad, ale nemáš na něj peníze? Je ti od 15 do 26 let? Zaregistruj svůj nápad, napiš projekt a získej od nás 5 000 až 40 000 Kč!!! Registrace probíhá do 20. 2. 2023!!!

Nejnovější články

Projekt Po vodě do Sušice

12. 9. 2023
RADAMBUK

V úterý 11. 7. 2023 jsme zorganizovali v rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský vodáckou akci s názvem Po vodě ze Sušice. Akci jsme organizovali pro děti a mládež z okolí Strakonic. Voda nabízí velké množství aktivit a my jsme projekt zvolili plavbu na raftech. Cílem projektu bylo zdolat řeku Otavu. Ráno jsme se společně autobusy přesunuli do výchozího místa v Sušici. Hlavní důraz byl kladen na bezpečnost a seznámení účastníků s pravidly pohybu na vodě. Účastníky jsme seznámili s Vodáckým desaterem a rozdělili je do posádek.

SURVIVAL - kurz přežití v přírodě

8. 8. 2023
RADAMBUK

Ve dnech 26. - 30. 7. 2023 jsme zorganizovali v rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský akci pro děti a mládež s názvem Survival – kurz přežití. Akce se konala v lese v Žalticích u Velešína. 40 účastníků akce si vyzkoušelo přežít se základním vybavením v přírodě. Vyzkoušeli si vařit na ohni, rozdělávat oheň, postavit přístřešek na spaní, přelézat lanovou lávku, noční orientaci v přírodě a další dovednosti. 4 soutěžní týmy získávaly za splnění jednotlivých úkolů různé potřebné nástroje a suroviny na vaření. Na konci akce jsme vyhodnotili nejúspěšnější tým.

Projekt Poznáváme nepoznané

15. 6. 2023
RADAMBUK

2 zábavné dny pro děti s tématikou zvířat, přírody, sportu a všeobecného rozhledu.

6.6.2023 - Pohádková stezka - Zliv

V rámci projektu Mládež v kraji proběhla první část projektu Poznáváme nepoznané a uskutečnila se akce  Pohádková stezka (dne 6. 6. 2023). Děti na připravené trase plnily zadané úkoly, které procvičily jejich znalosti, postřeh i motorické dovednosti. V cíli je pak čekala zasloužení odměna a další hry. Akce proběhla ve Zlivi. Zúčastnilo se jí celkem 26 dětí.

Projekt Výlet do Písku

15. 6. 2023
RADAMBUK

V rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský jsme uspořádali dne 13. 7. 2023 pro děti ze sociálně slabších rodin Výlet do Písku. Cestovali jsme tam i zpět vlakem. Výlet byl rozdělen na dvě aktivity. Dopoledne jsme strávili v Laser aréně, kde si děti zahrály laser game, což je bezkontaktní, adrenalinová forma zábavy na způsob paintballu či airsoftu. Každému dítěti jsme uhradili dvě týmové hry, děti se učily spolupráci v týmu ve stylu fair play. Poté zde následoval oběd.

Projekt Výlet do Pohádkové rezervace v Hořicích na Šumavě

15. 6. 2023
RADAMBUK

V rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský jsme uspořádali 16. 8. 2023 pro děti ze sídliště Máj v Českých Budějovicích Výlet do Pohádkové rezervace v Hořicích na Šumavě. Pohádková rezervace je unikátním interaktivním divadlem, které hraje v přírodě. Děti jsou do divadelních představení zapojovány, mohou tak účinkovat a ovlivňovat i děj představení. Cestovali jsme tam i zpět vlakem. V přírodním divadle Pohádková rezervace jsme se zúčastnili divadelního představení Pohádkové safari 1923. Po skončení představení, jsme se v areálu i naobědvali.

Výlet do Vodního domu

15. 6. 2023
RADAMBUK

V rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský jsme uspořádali dne 12. 7. 2023 výlet pro děti ze sídliště Máj v Českých Budějovicích do Hulic u Vlašimi. V Hulicích jsme s dětmi navštívili Vodní dům a Včelí svět. Děti se zde interaktivní formou dozvěděly vše o vodě pod jednou střechou, moderní expozice Vodního domu jim představily všechny tváře vody, od života ve vodě přes vodu v oblacích až po mokré osvěžení a zažily zde vodu všemi smysly.