Máš prima nápad, ale nemáš na něj peníze? Je ti od 15 do 26 let? Zaregistruj svůj nápad, napiš projekt a získej od nás 5 000 až 40 000 Kč!!! Registrace probíhá do 10.3.2022!!!

Nejnovější články

22. - 24. 4. 2022 - Workshop pravidla létání s dronem

22. 4. 2022
RADAMBUK

Stejně tak jako řízení „pozemních“ vozidel podléhá i létání s dronem určitým pravidlům. Létání s drony, nejčastěji v podobě kompaktní kvadrokoptéry s kamerou, se těší čím dál větší oblibě v rekreační sféře. Ačkoliv svůj stroj ovládají bezchybně, mnozí piloti neznají platná pravidla, a tudíž svým létáním porušují legislativu. Drony a jejich piloti se musí řídit zákonnými předpisy, což se od 31. 12. 2020 ověřuje on-line testem, který je spojen s povinnou registrací.

Podpořené projekty v roce 2022

4. 4. 2022
RADAMBUK

MŠMT přidělilo RADAMBUKu na projekty Mládež kraji – kraji Jihočeský v roce 2022 dotaci ve výši 100 000 Kč a Jihočeský kraj 20 000 Kč.

 

1. Velikonoční workshop s jarmarkem - Workshop s velikonoční a jarní tématikou, uspořádání jarmarku na podporu NNO.

2. Charitativní jarmark - Tvořivé workshopy, charitativní jarmark na podporu NNO.

3. Workshop pravidla létání s dronem - Workshop po mládež - pravidla létání s dronem, legislativa, registrace pilotů dronů…

8.4.2022 - projekt Velikonoční jarmark a workshop pro děti

24. 3. 2022
RADAMBUK

V rámci projektu Mládež kraji jsme uspořádali 8. 4. 2022 Velikonoční workshop pro děti kterého se zúčastnilo 10 dětí i s rodiči. Zároveň probíhal prodejní charitativní jarmark výrobků, které jsme sami několik týdnů vyráběli. Jarmarku se zúčastnilo 60 návštěvníků. Projekt se konal v prostorách u Komunitního centra Máj pro širokou veřejnost. Výtěžek z jarmarku 4 500 Kč jsme předali neziskové organizaci M-centrum pro mladou rodinu z.s., která ho využije pro činnost s dětmi a mládeží. Projekt realizovalo 11 dobrovolníků.

8. ročník projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský 2022- registrace nápadů zahájena!!!- důležité termíny

3. 2. 2022
RADAMBUK

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí.

7. ročník - Mládež kraji - kraj Jihočeský 2021 - ohlédnutí

24. 1. 2022
RADAMBUK

Celkem do 9 projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2021 zapojeno 591 účastníků projektů (děti, mládež a dospělí), projekt organizovalo 74 mládežnických dobrovolníků, organizátorů akcí. Na projekty rozdělil RADAMBUK částku 114 000 Kč z dotace MŠMT a 17 000 Kč z dotace Jihočeského kraje.

 

Letecký den 17.8 a 6.11.2021

24. 1. 2022
RADAMBUK

Ve dnech 17.8. a 6.11.2021 jsme uspořádali pro děti 1. stupně ZŠ z Kájova a obce Větřní Letecký den. Letecký den jsme uspořádali v rámci projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský a byl zaměřený na leteckou dopravu, principy létání, létání s různými leteckými modely a dronem. Děti si při házení kluzáků procvičily svou zručnost a ohebnost, zasportovaly si.  První akce proběhla v tábořišti Osika a druhá v tělocvičně ZŠ Kájov. Leteckých dnů se zúčastnilo 78 dětí, 17 vedoucích a 10 dobrovolníků. 

----------------------------------------------------------------------