Máš prima nápad, ale nemáš na něj peníze? Je ti od 15 do 26 let? Zaregistruj svůj nápad, napiš projekt a získej od nás 5 000 až 40 000 Kč!!! Registrace pro rok 2020 ukončena.

Nejnovější články

Podpořené projekty v roce 2020

14. 4. 2020
RADAMBUK

Dne 14.4.2020 rozhodla komise o podpoře podaných projektů Mládež kraji - kraj Jihočeský pro rok 2020, bylo podpořeno celkem 14 mládežnických projektů částkou 200 000 Kč z dotace MŠMT a 23 000 Kč z dotace Jihočeského kraje.

 

1. Charitativní jarmark pro dětskou onkologii - Charitativní jarmark vánočních a adventních výrobků.Výtěžek bude věnován spolku HAIMA z.s. pro děts. onkologii Nemocnice Č.B.

4.3.2020 - Projektový seminář Mládež kraji

4. 3. 2020
RADAMBUK

Ve středu 4. 3. 2020 pořádal RADAMBUK ve svých prostorách Projektový seminář - Mládež kraji - kraj Jihočeský 2020. Náplní semináře byl projektový management. Semináře se zúčastnili žadatelé, kteří budou žádat o podporu z projektů Mládež kraji z dotace MŠMT a registrovali svůj nápad na webu projektu. Celkem 14 účastníků získalo informace z oblasti projektového managementu, realizace projektů a vyúčtování projektů. Termín odevzdání projektů je 10.4.2020 do 12 hodin.

4.3.2020 - Projektový seminář Mládež kraji

4. 2. 2020
RADAMBUK

Rádi bychom pozvali zájemce o přidělení finanční podpory projektům Mládež kraji 2020 na projektový seminář, který se bude konat ve středu 4.3.2020 od 16 hodin  v klubovně RADAMBUK, Husova tř.45, České Budějovice.

Účast na semináři je podmínkou přidělení dotace!!!!!!

Projekt realizuje RADAMBUK -Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. s podporou MŠMT a Jihočeského kraje.

6. ročník projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský zahájen - důležité termíny

4. 2. 2020
RADAMBUK

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí.

5. ročník projektu Mládež kraji – Jihočeský kraj 2019 je ukončen

6. 12. 2019
RADAMBUK

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí).