Články

22. - 24. 4. 2022 - Workshop pravidla létání s dronem

22. 4. 2022
RADAMBUK

Stejně tak jako řízení „pozemních“ vozidel podléhá i létání s dronem určitým pravidlům. Létání s drony, nejčastěji v podobě kompaktní kvadrokoptéry s kamerou, se těší čím dál větší oblibě v rekreační sféře. Ačkoliv svůj stroj ovládají bezchybně, mnozí piloti neznají platná pravidla, a tudíž svým létáním porušují legislativu. Drony a jejich piloti se musí řídit zákonnými předpisy, což se od 31. 12. 2020 ověřuje on-line testem, který je spojen s povinnou registrací.

Podpořené projekty v roce 2022

4. 4. 2022
RADAMBUK

MŠMT přidělilo RADAMBUKu na projekty Mládež kraji – kraji Jihočeský v roce 2022 dotaci ve výši 100 000 Kč a Jihočeský kraj 20 000 Kč.

 

1. Velikonoční workshop s jarmarkem - Workshop s velikonoční a jarní tématikou, uspořádání jarmarku na podporu NNO.

2. Charitativní jarmark - Tvořivé workshopy, charitativní jarmark na podporu NNO.

3. Workshop pravidla létání s dronem - Workshop po mládež - pravidla létání s dronem, legislativa, registrace pilotů dronů…

8.4.2022 - projekt Velikonoční jarmark a workshop pro děti

24. 3. 2022
RADAMBUK

V rámci projektu Mládež kraji jsme uspořádali 8. 4. 2022 Velikonoční workshop pro děti kterého se zúčastnilo 10 dětí i s rodiči. Zároveň probíhal prodejní charitativní jarmark výrobků, které jsme sami několik týdnů vyráběli. Jarmarku se zúčastnilo 60 návštěvníků. Projekt se konal v prostorách u Komunitního centra Máj pro širokou veřejnost. Výtěžek z jarmarku 4 500 Kč jsme předali neziskové organizaci M-centrum pro mladou rodinu z.s., která ho využije pro činnost s dětmi a mládeží. Projekt realizovalo 11 dobrovolníků.

8. ročník projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský 2022- registrace nápadů zahájena!!!- důležité termíny

3. 2. 2022
RADAMBUK

Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé (15 – 26 let) aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti, zejména v okolí, kde mladí lidé žijí. Projekt je zaměřen na neformální skupiny mladých lidí.

7. ročník - Mládež kraji - kraj Jihočeský 2021 - ohlédnutí

24. 1. 2022
RADAMBUK

Celkem do 9 projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2021 zapojeno 591 účastníků projektů (děti, mládež a dospělí), projekt organizovalo 74 mládežnických dobrovolníků, organizátorů akcí. Na projekty rozdělil RADAMBUK částku 114 000 Kč z dotace MŠMT a 17 000 Kč z dotace Jihočeského kraje.

 

Letecký den 17.8 a 6.11.2021

24. 1. 2022
RADAMBUK

Ve dnech 17.8. a 6.11.2021 jsme uspořádali pro děti 1. stupně ZŠ z Kájova a obce Větřní Letecký den. Letecký den jsme uspořádali v rámci projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský a byl zaměřený na leteckou dopravu, principy létání, létání s různými leteckými modely a dronem. Děti si při házení kluzáků procvičily svou zručnost a ohebnost, zasportovaly si.  První akce proběhla v tábořišti Osika a druhá v tělocvičně ZŠ Kájov. Leteckých dnů se zúčastnilo 78 dětí, 17 vedoucích a 10 dobrovolníků. 

----------------------------------------------------------------------

Projekt Charitativní jarmark 28.11.2021

22. 10. 2021
RADAMBUK

Akci Charitativní jarmark jsme uspořádali o první adventní neděli 28.11.2021 v rámci projektu Mládež kraji - kraji Jihočeský s cílem přispět vybrané nestátní neziskové organizaci, která nás zaujme svou činností. Vybrali jsme spolek M-Centrum pro mladou rodinu,z.s., která  dostala díky pandemii COVID 19 do finančních problémů. Organizace sama charitativně podporovala různé projekty a proto teď rádi přispějeme naopak my této organizaci. Jarmark  proběhl ve venkovních prostorách před Komunitním centrem Máj, prodejem našich vyrobených adventních výrobků jsme vybrali 7 500 Kč.

Projekt Staň se na den informatikem 21.11.2021

22. 10. 2021
RADAMBUK

V rámci projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský jsme připravili pro studenty středních škol  z jižních Čech soutěžní online soutěž s názvem Staň se na den informatikem. Soutěž se konala od 21.11. do 5.12.2021. Pro soutěžící bylo připraveno několik témat, která jim byla představena textem a videem, pro každé téma byl připraven soutěžní úkol z oblasti informatiky.

Projekt Za dovednostmi našich předků - 31.7.2021, 19.10.2021, 27.-28.11.2021

30. 9. 2021
RADAMBUK

V sobotu 31.7. 2021 proběhl první ze série zážitkových dnů Za dovednostmi našich předků. Tématem byla příprava jídla na ohni. Celkem 42 dětí vyzkoušelo uvařit polívku v kotlíku, upéct na kameni placky nebo slaninu. Mimo přípravy jídla se děti bavily i přípravou ohniště a dřeva. Na závěr si mohly vyzkoušet uhasit ohniště práškovým hasicím přístrojem.