Články

Projekt Po vodě do Sušice

12. 9. 2023
RADAMBUK

V úterý 11. 7. 2023 jsme zorganizovali v rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský vodáckou akci s názvem Po vodě ze Sušice. Akci jsme organizovali pro děti a mládež z okolí Strakonic. Voda nabízí velké množství aktivit a my jsme projekt zvolili plavbu na raftech. Cílem projektu bylo zdolat řeku Otavu. Ráno jsme se společně autobusy přesunuli do výchozího místa v Sušici. Hlavní důraz byl kladen na bezpečnost a seznámení účastníků s pravidly pohybu na vodě. Účastníky jsme seznámili s Vodáckým desaterem a rozdělili je do posádek.

SURVIVAL - kurz přežití v přírodě

8. 8. 2023
RADAMBUK

Ve dnech 26. - 30. 7. 2023 jsme zorganizovali v rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský akci pro děti a mládež s názvem Survival – kurz přežití. Akce se konala v lese v Žalticích u Velešína. 40 účastníků akce si vyzkoušelo přežít se základním vybavením v přírodě. Vyzkoušeli si vařit na ohni, rozdělávat oheň, postavit přístřešek na spaní, přelézat lanovou lávku, noční orientaci v přírodě a další dovednosti. 4 soutěžní týmy získávaly za splnění jednotlivých úkolů různé potřebné nástroje a suroviny na vaření. Na konci akce jsme vyhodnotili nejúspěšnější tým.

Projekt Poznáváme nepoznané

15. 6. 2023
RADAMBUK

2 zábavné dny pro děti s tématikou zvířat, přírody, sportu a všeobecného rozhledu.

6.6.2023 - Pohádková stezka - Zliv

V rámci projektu Mládež v kraji proběhla první část projektu Poznáváme nepoznané a uskutečnila se akce  Pohádková stezka (dne 6. 6. 2023). Děti na připravené trase plnily zadané úkoly, které procvičily jejich znalosti, postřeh i motorické dovednosti. V cíli je pak čekala zasloužení odměna a další hry. Akce proběhla ve Zlivi. Zúčastnilo se jí celkem 26 dětí.

Projekt Výlet do Písku

15. 6. 2023
RADAMBUK

V rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský jsme uspořádali dne 13. 7. 2023 pro děti ze sociálně slabších rodin Výlet do Písku. Cestovali jsme tam i zpět vlakem. Výlet byl rozdělen na dvě aktivity. Dopoledne jsme strávili v Laser aréně, kde si děti zahrály laser game, což je bezkontaktní, adrenalinová forma zábavy na způsob paintballu či airsoftu. Každému dítěti jsme uhradili dvě týmové hry, děti se učily spolupráci v týmu ve stylu fair play. Poté zde následoval oběd.

Projekt Výlet do Pohádkové rezervace v Hořicích na Šumavě

15. 6. 2023
RADAMBUK

V rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský jsme uspořádali 16. 8. 2023 pro děti ze sídliště Máj v Českých Budějovicích Výlet do Pohádkové rezervace v Hořicích na Šumavě. Pohádková rezervace je unikátním interaktivním divadlem, které hraje v přírodě. Děti jsou do divadelních představení zapojovány, mohou tak účinkovat a ovlivňovat i děj představení. Cestovali jsme tam i zpět vlakem. V přírodním divadle Pohádková rezervace jsme se zúčastnili divadelního představení Pohádkové safari 1923. Po skončení představení, jsme se v areálu i naobědvali.

Výlet do Vodního domu

15. 6. 2023
RADAMBUK

V rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský jsme uspořádali dne 12. 7. 2023 výlet pro děti ze sídliště Máj v Českých Budějovicích do Hulic u Vlašimi. V Hulicích jsme s dětmi navštívili Vodní dům a Včelí svět. Děti se zde interaktivní formou dozvěděly vše o vodě pod jednou střechou, moderní expozice Vodního domu jim představily všechny tváře vody, od života ve vodě přes vodu v oblacích až po mokré osvěžení a zažily zde vodu všemi smysly.

Projekt Cesta za pokladem

16. 5. 2023
RADAMBUK

V rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský jsme připravili pro děti ze sídliště Máj v Českých Budějovicích akci Cesta za pokladem. Původně jsme plánovali akci do Branišovského lesa, ale kvůli nepříznivému počasí jsme akci museli přesunout do venkovního krytého ochozu Komunitního centra Máj. Připravili jsme celkem 10 soutěžních stanovišť. Téma bylo les a život v něm. Pro děti byly připraveny dovednostní úkoly, ale i kreativní (hádanky o zvířatech, prolézání mezi lany, skok do dálky, poznávání stromů, stopy zvířat, houby, doplňovačka s tajenkou…).

Projekt Voda nás baví

12. 4. 2023
RADAMBUK

V rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský- Voda nás baví jsme zorganizovali ve dnech 10. až 11. března 2023 pro skupinu 60 účastníků dětí a mládeže výlet do aquaparku Tropický ostrov. Bývalý areál na výrobu vzducholodí nás z mrazivého rána zavedl do tropů. Děti vyzkoušely různé vodní aktivity, tobogány, divokou řeku, prošly tropickým pralesem, kde viděly motýly, papoušky a plameňáky, mohly se proletět balónem, zahrály si různé hry a soutěže.

Projekt Velikonoční zvyky a tradice

12. 4. 2023
RADAMBUK

Během víkendové akce 24. – 26.3. 2023, která se konala na Mrhalu u Rudolfova v rámci projektu Mládež kraji – kraj Jihočeský jsme děti seznámili s tradicemi a zvyky Velikonočních svátků. Děti se dozvěděly nové poznatky a informace o Velikonocích, o jejich historii a zvycích.

Podpořené projekty v roce 2023

30. 3. 2023
RADAMBUK

MŠMT přidělilo RADAMBUKu na projekty Mládež kraji – kraji Jihočeský v roce 2023 dotaci ve výši 120 000 Kč a Jihočeský kraj 20 000 Kč..

1. - Cesta za pokladem - Lesní stezka za pokladem na téma Les a jeho živočichové pro děti.

2. - Voda nás baví - Dvoudenní výlet do vodního světa Tropical Islandu pro děti a mládež.

3. - SURVIVAL - kurz přežití v příroděKurz přežití v přírodě pro děti a mládež.