Termínový kalendář

Důležité termíny:

- do 23.4.2017   -              registrace nápadů na webu
- pátek 28.4.2017             - Projektový seminář pro uchazeče o finanční podporu – účast na semináři je nezbytná pro schválení dotace!!!

- do 9.5. 2017  do 12 hodin  - ukončení příjmů projektových žádostí

- do 13.5.2017                   -  obhajoby projektů, schválení podpory projektů

- do 31.5.2017                   - podepsání smlouvy o realizaci s realizátory projektů

- do 30.11.2017                 - dokončení realizace projektů, ukončení čerpání nákladů projektů

- do 5.12.2017                   - odevzdání vyúčtování projektu a závěrečné zprávy