Projekt Objevujeme - 27.8.2021 Světem koní, 30.11.2021 Zábavné odpoledne na statku

1. část - 27.8.2021 - Světem koní - Skřidla u Velešína

V rámci projektu Mládež v kraji proběhla (dne 27. 8. 2021) 1. část projektu a uskutečnila se akce Zábavný den  - Světem koní. Děti strávily den u koní, při kterém zjistily různé zajímavosti z koňského světa. Ale také si společně zasoutěžily, tvořily, postaraly o koně i další zvířata na statku.  Akce proběhla na statku ve Skřidlech a zúčastnilo se jí celkem 12 dětí. 

2. část - 30.11.2021 - Zábavné odpoledne na statku

V rámci projektu Mládež v kraji proběhla (dne 30. 11. 2021) další část projektu Objevujeme a uskutečnila se akce "Zábavné odpoledne na statku". Děti měly možnost vytvořit si řadu výrobků se zvířecí tématikou, ale také si zasoutěžit a strávit společný čas s koňmi i dalšími zvířaty. Při hrách si děti vyzkoušely svoji obratnost, ale i třeba paměť nebo slovní zásobu. Nakonec se všichni svezli na koních. Akce proběhla na statku ve Skřidlech a zúčastnilo se jí celkem 12 dětí.

Celkem se projekut Objevujeme zúčastnilo 24 dětí a akce připravili 4 dobrovolníci. 

Fotogalerie: