Projekt Kde se všude skrývá matematika - online soutěž od 27.11.2020

Projektu Mládež kraji - kraj Jihočeský s názvem Kde se všude skrývá matematika, který jsme realizovali  ve formě online  soutěže od 27.11.2020 do 4.12.2020 se zúčastnili žáci z devíti škol z Jihočeského kraje. Jednalo se o tyto školy: Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka České Budějovice, Gymnázium Česká České Budějovice, ZŠ Oskara Nedbala, Základní škola a Gymnázium Vodňany, ZŠ Šindlovy Dvory, ZŠ J. Š. Baara České Budějovice, ZŠ Kubatova České Budějovice, ZŠ Vodňany a Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice. Online soutěž obsahovala čtyři témata, doprovodná videa a návodná řešení a prezentace. Cílem projektu bylo představit žákům praktické úlohy z aplikované matematiky a tím pádem je přesvědčit, že matematika je nedílnou součástí jejich života. V letošním roce byla pro žáky připravena Einsteinova hádanka a hravá matematika s římskými číslicemi. Nechyběla ani kreativní úloha, kdy studenti pomocí návodu skládali hvězdicový mnohostěn. Nejtěžší úlohou byla asi úloha na téma „Třída jako Vennův diagram“, což je středoškolská úloha, ale lze ji řešit i logicky bez použití složitých matematických vzorců.Projekt musel být oproti původnímu plánu změněn, prezenční forma workshopu musela být změněna na distanční. Důvodem byla epidemiologická opatření v souvislosti s Covd-19. K projektu byla vytvořená webová stránka http://kdejemat.ef.jcu.cz/. Projektu se zúčastnilo 64 soutěžících a připravili ho 3 studenti za podpory vyučujících Ekonomické faktulty Jihočeské univerzity. 

----------------------------------------------------------------

On-line soutěž do 27.11.2020 do 4.12.2020. Soutěž s námi!!!

http://kdejemat.ef.jcu.cz

Fotogalerie: