Projekt Charitativní vánoční jarmark 27.11.2022

O první adventní neděli 27. 11 .2022 jsme uspořádali v rámci projektu Mládež kraji – kraji Jihočeský akci Charitativní jarmark vánočních výrobků a dekorací. Charitativní jarmark jsme uspořádali s cílem přispět nějaké neziskové organizaci v Českých Budějovicích na činnost. Na jarmark jsme od září tvořili a vyráběli dekorace, které jsme prodávali na jarmarku, který se konal ve venkovních prostorách před pronajatým prostorem před Komunitním centrem Máj v Českých Budějovicích a bude nadále pokračovat celý prosinec až do Vánoc uvnitř pronajatého prostoru Mateřského centra Máj. Následně celý výtěžek předáme vybrané organizaci - M-centrum pro mladou rodinu z.s., kterou chceme podpořit. Charitativní jarmark připravilo 19 dobrovolníků. Jarmarku se zúčastnilo nejméně 80 návštěvníků. Výtěžek z Charitativního jarmarku činil 11 100 Kč.

--------------------------------------------------

Charitativní vánoční jarmark v neděli 27.11.2022 od 15 do 18 hodin před Komunitním centrem Máj v Českých Budějovicích.

Prodej adventních věnců, svícnů a vánočních dekorací. 

Výtěžek bude použit pro činnost vybrané neziskové organizace. 

Fotogalerie: