Podpořené projekty v roce 2020

Dne 14.4.2020 rozhodla komise o podpoře podaných projektů Mládež kraji - kraj Jihočeský pro rok 2020, bylo podpořeno celkem 14 mládežnických projektů částkou 200 000 Kč z dotace MŠMT a 23 000 Kč z dotace Jihočeského kraje.

 

1. Charitativní jarmark pro dětskou onkologii - Charitativní jarmark vánočních a adventních výrobků.Výtěžek bude věnován spolku HAIMA z.s. pro děts. onkologii Nemocnice Č.B.

2. Dobrodružství s Vikingy - Zážitková akce, kdy se děti a mládež seznámí se severskou mytologií a životem Vikingů. 

3. Halloween- Víkendová akce, kdy se děti a mládež seznámí s původem a zvyky svátku Halloween. 

4. Rafťáci - Splutí řeky Vltavy, kdy se účastníci naučí vodácké dovednosti a zásady bezpečného chování na vodě. 

5. Zálesáckou stezkou - Cílem víkendové akce je, aby se děti naučily různé zálesácké dovednosti a jak se chovat se v přírodě. 

6. Bumperball - Venkovní sportovní akce Fotbal v bublinách pro děti a mládež.(změna projektu z důvodu epidemiologické situace v ČR).

7. Tvořivé a zábavné dny - workshopy práce se dřevem pro děti, mládež a dospělé, (změna projektu z důvodu epidemiologické situace v ČR).

8. Pohádková stezka- Pohádková stezka lesem pro děti se stanovišti, kde děti budou plnit úkoly.Tématem budou zvířátka.

9. Léto se zvířaty- 2 zábavné soutěžní akce na téma příroda, živočichové a výtvarná dílna.

10. Staň se na den informatikem- Workshopový den pro žáky a studenty středních škol JčK na aktuální témata z oblasti informatiky. 

11. Zábavné dny v Řepici- Akce pro děti a mládež o letních prázdninách v obci Řepice - rafty, Laser aréna…

12. Kde se všude skrývá matematika-  Worskhopový den pro žáky  základních škola a víceletých gymnázií s cílem příblížení matematiky  zábavnou formou.

13. Netradiční den- Den pro děti v Kájově u Českého Krumlova plný netradičního sportu a netradičních her. 

14. Koloběžky - Koloběžkové závody pro děti a mládež