6. ročník - Mládež kraji - kraj Jihočeský 2020 - ohlédnutí

 Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí).

Projekty jsou určeny skupinám mládeže ve věku do 26 let a mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

MŠMT přidělilo v roce 2020 Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje na jednotlivé projekty mládeže dotaci ve výši 200 000 Kč a Jihočeský kraj částku 23 000 Kč. Dotace byly poskytovány v rozmezí 5.000 Kč až 40.000 Kč, dle potřeb projektu.

Celkem do 14 projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2020 zapojeno 878 účastníků projektů (děti, mládež a dospělí) a 100 mládežnických dobrovolníků, organizátorů akcí. Na projekty rozdělil RADAMBUK částku 200 000 Kč z dotace MŠMT a 23 000 Kč z dotace Jihočeského kraje.

RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje za podporu MŠMT, Jihočeskému kraji, sponzorům, všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akcí a projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj, které si velmi vážíme.

Více o projektech na webu https://jihocesky.mladezkraji.cz/