15.11.2019 - Kde se všude skrývá matematika?

Kde se všude skrývá matematika?

harmonogram dne 15. 11. 2019

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

8.15     Zahájení

Pavilon F – místnost F3

  8.30   Remeš Radim, Mgr.                                        Flexagony I

  9.30   Remeš Radim, Mgr.                                        Flexagony II. (není pokračováním Flexagonů I.)

10.30   Chládek Petr, Mgr., Ph.D.                                Matematické paradoxy I.

11.30   Chládek Petr, Mgr., Ph.D.                               Matematické paradoxy II. (není pokračováním

                                                                                   Matematických paradoxů I.)      

                                              

Pavilon F – místnost F4

  8.30   Soudský Filip, Mgr., Ph.D.                               Procházka ostrovem poctivců a padouchů

  9.30   Soudský Filip, Mgr., Ph.D.                               Archimédovy stroje a matematika

10.30   Vocetková Klára, Mgr.                                    Aritmetika včera a dnes aneb jak se počítalo   starověké Číně

11.30   Vocetková Klára, Mgr.                                     Hanojské věže – jednoduchý matematický rébus využívající rekurze

 

Pavilon F – místnost F1                                  

  8.30   Pech Jan, Bc.                                                  Plánování projektů a matematika

  9.30   Roskovec Tomáš, Mgr., Ph.D.                         Optimalizace tvarů

10.30   Roskovec Tomáš, Mgr., Ph.D.                         Caesarova šifra a další zajímavosti z oblasti šifrování                              

11.30   Hrubešová Marika, PhDr., Ph.D.                     Kreslení grafů jedním tahem

12.45   Vyhlášení soutěží o odměny a předání odměn

13.00   Ukončení

 

Přihlášky na e- mailu pechja00@ef.jcu.cz nebo na telefonu 720 415 617 u Bc. Jana Pecha.

 

Vážený pane řediteli,

 

rádi bychom žákům Vaší školy nabídli možnost účastnit se přednáškového dne s názvem „Kde se všude skrývá matematika V.“, který se bude konat dne 15. listopadu 2019 v areálu Jihočeské univerzity, Studentská 13, České Budějovice.

Hlavní myšlenkou je představit žákům či studentům zajímavé oblasti aplikované matematiky, se kterými se běžně v praxi setkáváme a podpořit u žáků zájem o tento předmět.

Program plánujeme v dopoledních hodinách od 8.30 hod. do 12.30 hod. formou přednášek či workshopů. Přednášet budou vyučující katedry aplikované matematiky a informatiky a vybraní studenti z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Jednotlivá témata budou, z hlediska porozumění, přizpůsobena pro II. stupeň základních škol.

Vzhledem k omezené kapacitě potvrďte, prosím, účast a nahlaste nám počet žáků co nejdříve.

Soubory ke stažení: 
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon harmonogram_konecny_2019.doc1.58 MB