10.11.2017 - Kde se všude skrývá matematika - České Budějovice

Projekt Kde se všude skrývá matematika se konal 10.11.2017 v prostorách učeben Jihočeské univerzity. Cílem bylo vzbudit zájem u žáků o matematiku a další přírodovědecké obory a představení různých matematických problémů (např. problém obchodního cestujícího) srozumitelnou formou.  Snažili  jsme se žákům ukázat, že matematika nemusí být jen nudné počítání, ale řeší i zajímavé problémy, se kterými se člověk setkává denně a ani neví, že jsou řešeny matematicky.  Ve třech učebnách běžely tři programy, na kterých se střídali různí přednášející a přednášeli žákům gymnázií a základních škol připravená témata. Žáci si mohli vybrat témata, která je zajímala. Na akci odprezentovalo 7 přednášejících 16 témat. Žáci byli do přednášek zapojeni formou různých soutěží a vítězové získali odměny. Projektu se zúčastnilo 100 žáků ze 7 základních škol a gymnázií, 7 přednášejících a 46 organizátorů.

----------------------------------------------------

Rádi bychom žákům Vaší školy nabídli možnost účastnit se přednáškového dne s názvem „Kde se všude skrývá matematika III.“, který se bude konat dne 10. listopadu 2017 v areálu Jihočeské univerzity, Studentská 13, České Budějovice.

Hlavní myšlenkou je představit žákům či studentům zajímavé oblasti aplikované matematiky, se kterými se běžně v praxi setkáváme a podpořit u žáků zájem o tento předmět.

Program plánujeme v dopoledních hodinách od 8.30 hod. do 12.30 hod. formou přednášek či workshopů. Přednášet budou vyučující katedry aplikované matematiky a informatiky a vybraní studenti z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Jednotlivá témata budou, z hlediska porozumění, přizpůsobena pro II. stupeň základních škol.

Vzhledem k omezené kapacitě potvrďte, prosím, účast a nahlaste nám počet žáků co nejdříve.

Jan Pech, Klára Vocetková

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
Studentská 13, 370 05 České Budějovice

pechja00@ef.jcu.cz, kvocetkova@ef.jcu.cz

 

Soubory ke stažení: 
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon harmonogram_konecny_2017.doc1.58 MB
Fotogalerie: