Mládež kraji

Projekt Mládež kraji - Jihočeský kraj 2017

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje podala MŠMT žádost o dotaci na projekt Mládež kraji - Jihočeský kraj 2017. Po zveřejnění výsledků dotačního řízení Vás budeme o pokračování projektu v roce 2017 informovat. zobrazit celý článek

Projektový rok Mládež kraji Jihočeský kraj 2016 ukončen

V roce 2016 zrealizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje spolu s mládežnickými realizátory 13 úspěšných projektů. http://jihocesky.mladezkraji.cz/mladez-kraji/dulezite/z-realizace/ Celkem do projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2016 zapojeno 992 účastníků a 111 organizátorů akcí. Děkujeme všem organizátorům za spolupráci, MŠMT a dalším sponzorům za jejich podporu. . Závěrečná zpráva projektu ke stažení na http://www.radambuk.cz/msmt-mladez-kraji/. zobrazit celý článek

Projekt Kájovský koloběžka cup

Závody, které se konaly 5.12. a 17.12.2016 v Kájově, byly organizovány jako jízda na koloběžce přes různé překážky, slalom, závod na rychlost, porovnání rychlosti jízdy na koloběžce s rychlostí modelu aut na vysílačku a v neposlední řadě hraní her s dopravní tematikou, kde si děti ověřovaly a získávaly nové vědomosti o silničním provozu a jeho pravidlech. Děti se obeznámily s koloběžkou, jízdou na ní a uvědomily si, že pokud s koloběžkou jezdí po silnici nebo chodníku, tak pro ně platí dopravní předpisy, které je potřeba dodržovat a že musí dbát na bezpečnost svojí i ostatních účastníků silničního provozu. Turnaje se zúčastnilo 40 dětí a 4 organizátoři. zobrazit celý článek

Projekt Kájovský střelecký trojboj

První kolo trojboje – paintballový závod se uskutečnil 30.10. 2016 za účasti deseti mládežníků ve věku 14 – 19 let. Střílení z laserové vzduchovky a pistole pak proběhlo 5.12. 2016 a ve 3. kole 17.12.2016 střílely děti ze vzduchové pistole. Projekt jsme realizovali v Kájově. Děti i mládež jsme obeznámili s jednotlivými druhy zbraní a poučili o bezpečnosti jejich užívání. Projekt organizovali 4 organizátoři, trojboje se zúčastnilo 30 dětí a 10 mládežníků. zobrazit celý článek

Projekt Milda Dubulík

Projekt se snažil prožitkem představit dětem školního věku tradiční svátky, jejich zvyky, jídla a tradice – Halloween a Vánoční svátky. Uspořádali jsme pro děti 2 víkendové pobyty na Šumavě, kde je dubový panáček jménem Milda Dubulík se svátky seznámil, připravil jim různé úkoly, aktivity a hry. Na Halloweenský víkend si děti připravily kostýmy, dlabaly dýně, hrály noční hru, otevřeli jsme výtvarnou dílnu, kde vyráběly kostlivce a další dekorace a vařily dýňovou polévku. Vánoční víkend na šumavské Kvildě strávily děti spolu s Mildou Dubulíkem na horách, slavily Vánoce, zdobily stromeček, rozdávaly dárky kamarádům, zdobily stromeček pro zvířátka, zpívaly v kostele koledy, připravovaly tradiční vánoční jídla a cukroví. Na 3. jednodenní akci si děti zkusily připravit vánoční bramborový salát. Celkem se projektu zúčastnilo 95 dětí a 9 realizátorů projektu. zobrazit celý článek

Projekt Vypouštění balónků na Máji s mikulášskou - 9.12.2016

Projektem Vypouštění balónků na Máji s mikulášskou jsme se zapojili do celorepublikové akce Českého Ježíška. Součástí akce byla mikulášská pro zúčastněné děti s rodiči, kteří plnili mikulášské, čertovské a andělské úkoly na cca 6 stanovištích. Za splnění úkolů dostaly děti odměny. Součástí akce bylo i tvoření pro rodiče a děti. Každé dítě si samo nebo s rodičem vyrobilo výrobek s mikulášskou a čertovskou tématikou. Nedílnou součástí akce byly vstupy anděla na chůdách a vrcholem ohňová show, která přilákala mnoho lidí i z veřejnosti. Vypuštěno bylo 320 balónků s přáními k Ježíškovi, akce se zúčastnilo přibližně 250 rodičů a dětí. zobrazit celý článek

Projekt Studentské přednášky

V rámci projektu Studentské přednášky jsme zrealizovali sérii 3 přednášek - Korupce v Česku, Sexuální vztahy a Taiwan pro studenty Jihočeské univerzity i pro širokou veřejnost. Přednášky byly zaměřeny na příběhy z praxe, osobní rozvoj a další zvyšování dovedností mladých lidí. Kromě 3 hlavních přednášek byla ještě připravena malá přednáška, na kterou byli pozváni účastníci a organizátoři z organizací AISEC České Budějovice a Studentské unie JU. Tato přednáška měla ukázat, jak spolu přednášky souvisí a jak navazují na program OSN - Sustainable Development Goals. Přednášek se zúčastnilo celkem 159 mladých lidí. zobrazit celý článek

Projekt Zábavný den 28.9.2016

Dne 28. 09. 2016 jsme na statku ve Skřidlech uspořádali pro děti Zábavný den. V průběhu dne děti soutěžily v různých disciplínách – vyzkoušely si, jaké je to být koňmi a zaběhly si parkur na čas. Mezi další soutěže patřila židličkovaná a házení podkov na terč z jedoucího koně. Svoji zručnost si děti potrénovaly při „dojení“ gumové rukavice a mozkové buňky potrápily v menším všeobecném kvízu. Program byl doplněn Mini školičkou práce s bičem , tvořením a výrobou pamlsků pro zvířata, prohlídkou statku a seznámení se se zvířaty na statku a ukončen společný opékáním buřtů. zobrazit celý článek

Projekt Kde se všude skrývá matematika? - 11.11.2016

Hlavním cílem projektu bylo představit žákům ZŠ zajímavé oblasti matematiky a tím vzbudit jejich zájem o tuto disciplínu. Přednášky se konaly 11.11.2016 ve 3 učebnách Jihočeské univerzity. Jmenujme názvy přednášek - Flexagony, Matematické hříčky a hlavolamy, Zlatý řez, Matematika a náhoda, Aplikace ve finančníé matematice a další...V závěru proběhlo vyhlášení vítězů soutěží, kteří získali odměny. Akce se zúčastnilo 120 žáků z 5 ZŠ a gymnázií. zobrazit celý článek

Projekt Za jeden provaz 8.10.2016

Workshop za jeden provaz – se uskutečnil 8.10.2016 v Jedovarech u Trhových Svinů. Zajistili jsme materiál a odborné instruktory. Na úvod proběhlo seznámení s bezpečností a materiálem. Poté proběhla názorná ukázka uzlů a přípravy nízkých lanových překážek. Po krátké názorné ukázce byli zapojeni všichni účastníci do stavby dalších překážek. Po stavbě překážek proběhlo školení o bezpečnosti na překážkách a následně jejich „testování“. Workshopu se zúčastnilo 10 účastníků, kteří pracují s mládeží či dětmi a získané dovednosti dále využívají při svých volnočasových aktivitách. zobrazit celý článekJe ti od 15 do 26 let?

Jsi aktivní a máš nápady?

Najdi cestu... Zafinancujeme i tvůj neziskový projekt…

Můj nápad